آخرین مطالب

یکشنبه 28 مهر 1392
12:30


علاقه مندي كودك به بازي نشانه سلامتي اوست


کودک و بازیعلاقه مندي كودك به بازي نشانه سلامتي اوست

 

علاقه مندي كودك به بازي نشانه سلامتي اوست و اگر كودكي بازي نكند بايد به سلامت او مشكوك و به فكر درمانش بود. 

انسان نياز به حركت و جنبش دارد و بازي بخش مهمي از اين نياز است.

هر فرد براي رشد ذهني و اجتماعي خود نيازمند انديشه و تفكر است و بازي خمير مايه ي اين تفكر و انديشه است.

 آمادگي جسمي و روحي براي مقابله با مشكلات، بخشي از فلسفه بازي كودكان است.

بنابراين، بازي هر چه گسترده‌تر، پيچيده ترو اجتماعي‌تر باشد كودك از مصونيت رواني بيشتري برخوردار مي شود.

كشف دنياي اطراف بخش ديگري از فلسفه بازي است كه كودك حس كنجكاوي خود را از اين طريق ارضا مي‌كند.

 

 ملینا پرش

 

 

 

 

نام:
ايميل: