آخرین مطالب

یکشنبه 17 اسفند 1393
21:56


پاسخنامه آزمون 17 اسفند 93
آزمون یکشنبه 17 اسفند 1393 با شرکت اعضای تشکل آحاد حزب الله برگزار گردید.

نمره کامل آزمون 62 نمره بوده که در این آزمون خانم زهرا سعادت با نمره 61 در بخش خواهران و  آقای محمدحسین پاکدل با نمره 54 در بخش برادران بالاترین نمره را کسب نموده اند.
بقیه نمرات به همراه نمرات حضور و غیاب متعاقبا اعلام می گردد

پاسخنامه سوالات این آزمون را میتوانید از لینک های زیر دریافت نمایید:

صفحه اول 

صفحه دوم

صفحه سوم

صفحه چهارم

صفحه پنجم

صفحه ششم

نام:
ايميل: