آخرین مطالب

جمعه 26 مهر 1392
12:30


بخشی از نامه ی شهید مطهری به فرزندش


بعضی از افراد چنان زیرک و باهوشند که گویی دوبار به دنیا امده اند و این بار دوم است وبعضی از افراد چنان اند که با چند بار به دنیا امدن هم تجربه نمی اندوزند. من امیدوارم و از خداوند متعال مسئلت دارم که تو و سایر فرزندانم از گروه اول باشید.بخشی از نامه ی شهید مطهری به فرزندش

دختر عزیزم ، خداوند متعال میفرماید : "لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید." یعنی اگر نعمتی به شما دادیم و شما قدر دانستید وحق شناسی کردید ، بر نعمات خودم بر شما می افزایم واگر دچار طغیان وسرکشی وکفران شدید ، نقمت را جانشین نعمت می کنم.

اگر زندگی من ومادرت که از صفر شروع شده (وبه طور یقین اگر توبه جای مادرت بودی تاب نمی آوردی) روز به روز وسال به سال بهتر شده است لله الحمد ،ازان جهت است که همیشه قدر دان نعمت های الهی بوده ایم و جاهلانه عمل نکرده ایم . همیشه تفکر و تعقل راذ جانشین احساسات و هیجان ها کرده ایم .

من دوست دارم که تو هر چه در دل داری در میان بگذاری ، به وسیله ی نامه یا حضوری . در هر زمینه و درباره هر مطلبی که باشد فرقی نمی کند واگر مایل باشی که من با احدی درمیان نگذارم، نمیگذارم. تو خودت می دانی که دروغ هرگز به زبان و قلم من جاری نمیشود.

 

                                                                               مرتضی مطهری

                                                                                   5/7/56

نام:
ايميل: