آخرین مطالب

سه شنبه 16 مهر 1392
12:30


زیبایی وجود شهید چمران


ماتوی کرخه نور برای خودمان گل آفتاب گردان کاشته بودیم.خیلی قشنگ وزیبا شده بود.یک باردکتر آمده بودند ماروببیند رفت بیرون گشتی بزند مدتی گذشت دیدم نیامد.زیبایی وجود شهید چمران

رفتم دنبالش تاپیداش کنم هرجاگشتم نبود یک لحظه او را دیدم که کنار گل ها نشسته و مشغول نگاه کردن به آنهاست.

پیش او رفتم گفت:خلقت خدارو میبینی؟

دقت کن ببین خداچه زیبا خلق کرده!


نگفت ببین چه گل زیبایی گفت ببین خدا چه زیبا آفریده

#

نام:
ايميل: