آخرین مطالب

چهارشنبه 1 آبان 1392
12:30


اذان شب عروسی


شب عروسی اش تا صدای اذان بلند شد
همه مهمان ها رو بلند کرد برای خواندن نماز جماعت .
یکی را فرستاد جلو ، بقیه هم پشت سرش
شهید دکتر محمد علی رهنموناذان شب عروسی

نام:
ايميل: