آخرین مطالب

سه شنبه 9 مهر 1392
12:30


شهید تورجی و پشتیبانی از ولی فقیه


عزیزانم، امام را همچون خورشیدی در بر بگیرید،
به دورش بچرخید، از مدارش خارج نشوید

که در غیر اینصورت  نابودیتان حتمی است.


شهید محمد رضا تورجی زادهشهید تورجی و پشتیبانی از ولی فقیه

نام:
ايميل: