آخرین مطالب

چهارشنبه 13 شهریور 1392
12:30


دستنوشته ای از شهیده راضیه کشاورز


می توان طوری زندگی کرد که خدا و امام زمان (عج) از انسان راضی باشند
کاشکی هیچ وقت حضور آقا رو ندیده نگیریم و از حضورش غائب نشیم
چرا که غیبت ازماست و حضور او همیشگی است
انت فی قلبی یاباصالح

هدیه به عاشق امام زمان (عج) شهیده راضیه کشاورز در روز تولدش (11 شهریور) 3 صلواتدستنوشته ای از شهیده راضیه کشاورز

نام:
ايميل: