آخرین مطالب

یکشنبه 28 مهر 1392
12:30


معرفی کتاب بایسته های کار فرهنگی در تشکل ها


معرفی کتاب بایسته های کار فرهنگی در تشکل هامعرفی کتاب بایسته های کار فرهنگی در تشکل ها
یا لطیف
کتاب بایسته های کار فرهنگی از مجموعه کتابهای فعالان فرهنگی توسط موسسه خدمات مشاوره ای جوانان پژوهشهای اجتماعی (شجر) منتشر شد.
این کتاب عبارت است از مجموعه درس گفتارهایی از "استاد سید محمد انجوی نژاد" و در چهار فصل تنظیم و ارائه شده است. عناوین این فصل های عبارت اند از:
•بایسته های کار فرهنگی مطلوب
•بایسته های برنامه ریزی در کار فرهنگی
•بایسته های گروه هدف در کار فرهنگی
•کار فرهنگی در تشکل های و آسیب شناسی آن
این کتاب در تیراژ 2000 نسخه به قیمت 20000 ریال منتشر شده است و از کتابفروشی های آستان قدس در سراسر کشور قابل تهیه است.
 

نام:
ايميل: