آخرین مطالب

سه شنبه 11 تیر 1392
12:30


پرسش‌هايي در باب سبك زندگي


چهارمين مقالة شفاهي استاد حسن رحيم‌پور در موضوع سبك زندگي

علاوه بر پرسش‌هاي سبك زندگي(1) به موضوعات ذيل مي‌پردازد:پرسش‌هايي در باب سبك زندگي

نسبت‌سنجي اخلاق و علم و نيز احكام دين با واقعيت‌هاي زندگي در صورتبندي سبك زندگي و نقش آن در تغييرات اجتماعي، معناداري گزاره‌هاي اخلاقي و ديني و تأثير آن در زندگي عيني، عدم كفايت قوانين مدني و مادي براي تعريف سبك زندگي، تفاوت «اخلاقي دنيوي» با دنياي «واقعي»، نسبت «لذّت، آزادي و حريم خصوصي» با ارزش‌ها، و بررسي معادلة «اصالت كمال» با «اصالت سود» نوع خداشناسي و انسان‌شناسي و تأثير آن در سبك زندگي، مفهوم «جهان عبث» با زندگي پوچ‌گرا، امّت وسط، معادانديشي و معاش‌انديشي، تأثير علوم انساني ترجمه‌اي در سبك زندگي، لهو و لعب در سبك زندگي و...

 
 

نام:
ايميل:

Table './ahaad_cms/mhk_log_statistics' is marked as crashed and should be repaired