آخرین مطالب

یکشنبه 30 شهریور 1393
12:30


مواد امتحان و تاریخ جلسات نیمه دوم 1393
مواد امتحان و تاریخ جلسات نیمه دوم 1393

بسمه تعالی

بدینوسیله تاریخ جلسات نیمه دوم سال 1393 اعلام میگردد.
تمامی جلسات رأس ساعت 16 الی 18 در مکان حسینیه سید الشهدا(ع) برگزار می گردند.
یکشنبه 27 مهر
یکشنبه 4 ابان
شنبه 24 ابان
شنبه 15 اذر
یکشنبه 7 دی
یکشنبه 21 دی
یکشنبه 5 بهمن
شنبه 18 بهمن
یکشنبه 3 اسفند
یکشنبه 17 اسفند : اختتامیه نیمه دوم همراه با امتحان

متون و صوت های امتحان 17 اسفند :


1 -
جلسات اربعین حدیث تا جایی که گفته شد :

http://ahaad.ir/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D8%AA%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB


http://rahpouyan.com/fSound.asp?bid=90


2 -

» پاترناليسم (مدیریت پدرانه)

» نقش انگیزه و شناخت در کار فرهنگی

» آنچه کادر باید بدانند

» تقوا، شرط گذراندن دنیا - وحدت، سرِّ تمام پیروزی ها

» مسیرهای غیر مستقیم و دستگاه كنترل نفس

نام:
ايميل: