آخرین مطالب

دوشنبه 18 شهریور 1392
12:30


کارگروهی


انسان موجودی است که باید همه چیز را یاد بگیرد. از کارهایی برای تامین نیازهای فردی تا مهارت های زندگی اجتماعی. از طرف دیگر کارگروهی

انسان موجودی است که باید همه چیز را یاد بگیرد. از کارهایی برای تامین نیازهای فردی تا مهارت های زندگی اجتماعی. از طرف دیگر انسان موجودی است اجتماعی. یعنی در جمع و اجتماع هویت پیدا میکند و مسیر کمالش فراهم می شود. و این زندگی اجتماعی در هر سطح و عمقی که باشد باز نیاز به آموزش و تمرین دارد. 

فعالیت های آگاهانه از روی علم و دانش است که انسان را به مطلوب ها می رساند.

کارگروهی یا team work  عبارت جدیدی نیست ، اما هیچ وقت هم تاریخ مصرفش نمی گذرد. تمام تلاشهای ما انسان ها در کنار هم یعنی همین کار گروهی ، اما هرچه اصول و قواعد انسانی و دینی را بهتر رعایت کنیم قاعدتا موفق تر خواهیم بود. 

مجموعه اسلاید های زیر یکی از زیباترین قواعد خلقت را به ما یادآور می شود که هم باید از آن لذت برد و به سرمنشاء آن توجه کرد که : سَنُریهِم آیاتِنا فی الآفاق و فی انفُسِهِم حَتی یَتُبُیَّنَ لَهُم اَنَّهُ الحَق(سوره مبارکه فصلت آیه 53) و هم باید از ان یاد گرفت و بکار برد که بهترین معلم انسان ، خالق اوست:

کارگروهی غازها

نام:
ايميل: