آخرین مطالب

جمعه 8 شهریور 1392
12:30


بسته آموزشی رسانه 1


آموزش رسانه یک امر ضروری است.بسته آموزشی رسانه 1

باسمه تعالی

دنیای امروز دنیای اطلاعات است. باید اطلاعات را کسب کرد و البته نشر داد. و این مستلزم داشتن آگاهی ها و دانش های لازم در این زمینه است. هم برای تحلیل شنیده ها به عنوان یک مصرف کننده و مخاطب و هم اینکه بتوانیم حرف ها و دیدگاه های خودمان را به دیگر مخاطبان نشر دهیم...

اولین بسته آموزشی رسانه را دریافت نمائید:

 

بازنمایی غیر واقعی در رسانه ها

تکنولوژی های ارتباطی جدید در کشور های درحال توسعه

تنگناها و راهکارهای تبلیغات در ایران

تهاجم فرهنگی در آئینه مطبوعات

جنگ رسانه ای

درسنامه روابط عمومی

راهبرد های عملی روابط عمومی 2

رسانه ها و جنگ نرم

قانون مطبوعات

نظریه های روابط عمومی

وبلاگ نویسی

 

نام:
ايميل: